8 spørgsmål du skal stille til statistik

Af Niels Ebdrup

Vi bliver hele tiden bombet med tal fra meningsmålinger og statistikker. Faktisk kan det være svært at forstå dem korrekt, men nu kan du undgå at lave de værste statistik- bommerter. Du skal blot følge vores guide, som er lavet i samarbejde med Jan Ingemann, der er lektor i Statskundskab ved Aalborg Universitet. Han har skrevet en bog om, hvordan man kan forholde sig kritisk til statistikker og meningsmålinger. Læs den uddybende guide med eksempler på Videnskab.dk.

1. Hvad vil jeg finde ud af?

2. Læser jeg statistikken grundigt nok?

3. Er det absolutte tal eller relative tal?

Nogle statistikker angiver det præcise antal af mennesker, der gør eller mener noget – det kalder man ’absolutte tal’. Andre statistikker viser, hvor stor en procent-andel af mennesker, der gør eller mener noget – det kalder man ’relative tal’.

4. Hvem har lavet statistikken?

Virksomheder, politiske partier og interesseorganisationer – for eksempel Kræftens Bekæmpelse kan have en interesse i at skabe et billede af, at deres produkter eller holdninger er særligt populære.

5. Peger spørgsmålene i retning af et særligt svar?

Du skal være opmærksom på, om spørgsmålene i en meningsmåling er positivt- eller negativt ladede. Eller om de faktisk er neutrale.

6. Er det en optælling eller en stikprøve/meningsmåling?

Når du læser en statistik, skal du være opmærksom på, om den er lavet på baggrund af en optælling eller en stikprøve. En optælling laver man ved at spørge alle mennesker i den gruppe (en population), som man vil undersøge.
Det er tit meget besværligt at skulle kontakte en hel population. Derfor laver man stikprøver – også kaldet ’meningsmålinger’ – hvor særlige meningsmålingsinstitutter ringer op til en udvalgt del af befolkningen. Udsnittet skal repræsentere alle dele af populationen, og udsnittet skal være tilpas stort.

7. Hvordan er svarene på stikprøven blevet indsamlet?

Det er vigtigt at være opmærksom på, om din stikprøve er baseret på en repræsentativ population (gruppen). Hvis stikprøven mister troværdighed, hvis sammensætningen af populationen ikke er repræsentativ.

8. Er statistikken forældet?

Statistik er altid kun et billede af, hvordan tingene var på det tidspunkt, hvor tallene blev indsamlet. Derfor kan det sagtens være, at en statistik ikke længere afspejler virkeligheden, som den er lige nu.

Læs den uddybende version af artiklen på Videnskab.dk

Illustration: Colourbox